Konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Poświętne PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Poświętne zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Poświętne. Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo - znaku identyfikacji wizualnej, które zostanie wykorzystane we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych Gminy.

Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą wziąć w nim udział zarówno artyści, graficy, plastycy specjaliści zajmujący się projektowaniem reklamowym, architekci, a także inni pasjonaci, studenci czy uczniowie. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy zgodnej z obowiązującym regulaminem oraz przesłanie jej na adres Organizatora do 31 marca 2016 roku.

Propozycja logo powinna budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę Gminy Poświętne. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace.

Regulamin konkursu dostępny jest  w wersji elektronicznej poniżej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.poswietne.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne oraz  w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Poświętne.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 15 kwietnia 2016 r na stronie internetowej www.poswietne.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Maria Grzybek - Zastępca Wójta 44 756 40 34


Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa

Załacznik nr 2 - oświadczenie o prawach autorskich

Załącznik nr 3 - oświadczenie dla niepełnoletnich

Zapraszamy do udziału!

 
Designed by Templatka.pl