Poświętne – nakręcona gmina PDF Drukuj Email

Tak właśnie nazywa się zawiązane w gminie Poświętne stowarzyszenie, którego głównym celem jest rozwój gminy Poświętne oraz podnoszenie jakości życia jej mieszkańców.

Założycielami stowarzyszenia zostało 21 osób będących przedstawicielami m.in. przedsiębiorców, samorządowców, rolników, strażaków, historyków, archeologów oraz osoby związane z kulturą, oświatą i ochroną środowiska.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej członkami Zarządu zostali: Wojciech Jaskuła - Prezes, Maria Grzybek - Wiceprezes, Piotr Kaczmarczyk - Wiceprezes, Leszek Wiechecki - Skrabnik, Karolina Goworek–Banaś - Sekretarz. Natomiast członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Urszula Twaróg – Przewodnicząca, Marek Abel – Zastępca Przewodniczącej, Waldemar Włodarczyk - Członek.

Wybrany na funkcję prezesa Wojciech Jaskuła w pierwszej kolejności podziękował za okazane zaufanie oraz zadeklarował, że dołoży wszelkich wysiłków by funkcjonujące stowarzyszenie przynosiło wymierne efekty dla rozwoju gminy. Zapowiedział przy tym szereg inicjatyw związanych z promocją jednostki samorządu m.in. poprzez tworzenie bazy historycznej regionu, organizację ogólnopolskiego biegu masowego czy też budowę tematycznych ścieżek rowerowych. Pan Wojciech prywatnie zbiera materiały do książki, która ma być poświęcona wszystkim planom zdjęciowym, jaki miały miejsce na terenie całej gminy Poświętne.

Nazwa stowarzyszenia nawiązuje do jakże bogatej filmowej tradycji gminy Poświętne. Wielu twórców kinematografii doceniło walory zabytkowe i przyrodnicze tej części powiatu opoczyńskiego. To tutaj powstały sceny do takich filmów jak: „Katyń”, „1920 Bitwa Warszawska”, „Jak rozpętałem drugą wojnę światową” czy też seriali na czele z „Czterej pancerni i pies”. I też z tego dorobku chcieli by korzystać założyciele nowego stowarzyszenia w szeroko planowanej promocji gminy oraz pracy na rzecz jej dynamicznego rozwoju.

 
Designed by Templatka.pl