Informacja dla rolników PDF Drukuj Email

Przypominamy wszystkim rolnikom, że zbliża się termin składania wniosków do wójta celem uzyskania zwrotu części środków przeznaczonych na olej napędowy używany do produkcji rolnej wraz z odpowiednimi fakturami VAT.

  • W terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

  • Natomiast w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • - 1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

- 1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wszystkie powyższe kwestie reguluje ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)


Formularze do pobrania:

- wniosek (format pliku .doc)

- załącznik do wniosku (format pliku .doc)


 
Designed by Templatka.pl