Aniołki z Brudzewic PDF Drukuj Email

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w dniu 20 stycznia br. w gminie Poświętne. Z inicjatywy seniorów reprezentowanych przez Pana Mariana Kwaśniaka oraz wójta Gminy Poświętne Michała Franasa grupie artystycznej dzieci z Filialnej Szkoły Podstawowej w Brudzewicach nadany został tytuł „Brudzewickich Aniołków”. Wyróżnione zostały również Panie: kierownik Elżbieta Grzegorska oraz wychowawczyni Liliana Bukowska.

Geneza tego podniosłego wydarzenia wiąże się ściśle z wieczorem wigilijnym „Magia świąt” zorganizowanym w ubiegłym roku przez władze gminy i koła gospodyń wiejskich dla seniorów z gminy Poświętne, a zwłaszcza osób samotnych i chorych. Wykonane wówczas kolędy przez dzieci z Filialnej Szkoły Podstawowej w Brudzewicach wzbudziły wielkie emocję będące wyrazem ogromnego wzruszenia. W dowód wdzięczności oraz uznania goście wigilijnego wieczoru na czele z Panem Marianem Kwaśniakiem oraz wójtem Michałem Franasem wspólnie postanowili nadać grupie artystycznej tytuł „Brudzewickich Aniołków”.

Idea ta znalazła swój finał w dniu 20 styczna br. podczas apelu szkolnego, gdy na ręce pani kierownik Elżbiety Grzegorskiej przekazany został specjalny akt nadania oraz podziękowania za zasługi włożone w założenie dziecięcego zespołu artystycznego. Wyróżniona została również pani Liliana Bukowska w podziękowaniu za przygotowanie grupy do występu na wspomnianym wieczorze wigilijnym. Z kolei dzieci zostały obdarowane słodkościami oraz drobnymi upominkami. Nie były to jednak jedyne miłe akcenty tego dnia. Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewem „Brudzewickich Aniołków” wraz z przybyłymi gośćmi. Nie zabrakło również życzeń od dzieci dla wójta oraz przedstawiciela seniorów.

Przypomnijmy, że dotychczas bezimienna grupa artystyczna dzieci z Brudzewic ma w dorobku liczne występy na imprezach okolicznościowych, które zawsze spotykały się z wspaniałym odbiorem. Należy przywołać tutaj choćby brawurowy występ na scenie Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy w ramach „Rewii sztuki ludowejzorganizowanej w lipcu 2015 roku.

 
Designed by Templatka.pl