Wójt Michał Franas uhonorowany przez PSP w Opocznie PDF Drukuj Email

W dniu 15 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie, podsumowujące działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie za 2015 rok. Wśród licznie zaproszonych gości był również wójt Gminy Poświętne Michał Franas. W uznaniu za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej powiatu opoczyńskiego włodarz naszej gminy otrzymał podziękowania oraz pamiątkową statuetkę.

Spotkaniu przewodniczył st. bryg. Stanisław Sagalara – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie – i choć miało ono uroczysty charakter to nie zabrakło także wielu merytorycznych punktów.

Sprawozdanie i działalność Komendy Powiatowej PSP w Opocznie w 2015 r. w formie prezentacji multimedialnej przedstawił mł. bryg. Mariusz Jędrasik – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie. Zaprezentowane zostały zasadnicze kierunki działań, realizowanych przez tut. Komendę w minionym roku ze szczególnym uwzględnieniem działalności prewencyjnej oraz logistycznej, koniecznej do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działań ratowniczych, jak również doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przedstawione dane, pozwoliły ocenić i przeanalizować stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie poszczególnych gmin, a tym samym całego powiatu opoczyńskiego.

W trakcie spotkania podsumowane zostały również przeprowadzone w ubiegłym roku prace inwestycyjno-remontowe obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, których efekty uczestnicy narady mogli podziwiać bezpośrednio po jej zakończeniu. Należy podkreślić, że Gmina Poświętne wraz z innymi samorządami naszego powiatu partycypowała w kosztach tych przedsięwzięć, przekazując dla Komendy Powiatowej PSP środki w kwocie 3 000 zł.

Miłym akcentem spotkania były podziękowania skierowane do włodarzy jednostek samorządowych aktywnie działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu opoczyńskiego. Wśród uhonorowanych osób znalazł się wójt naszej gminy – Michał Franas, którego wyróżniono pamiątkową statuetką.

 
Designed by Templatka.pl