Konkurs plastyczny "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" PDF Drukuj Email

W minionym tygodniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego zorganizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy współpracy i dużym zaangażowaniu nauczycieli gminnych szkół uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego. Tematyką konkursu była przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie. Wzięło w nim udział 107 uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem z Filiami w Brudzewicach i Dębie.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace oceniane były w kategoriach wiekowych klas I-III i IV-VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Komisje konkursowe składające się z członków Zespołu Interdyscyplinarnego przy ocenie prac brała pod uwagę ich estetykę, oryginalne ujęcia tematu, oraz zgodność pracy z tematem.

W kategorii kl. I-III za najlepsze uznawano prace uczniów:

  • I miejsce Oliwia Garczyńska z klasy II Szkoły Podstawowej w Poświętnem,
  • II miejsce Milena Kowalczyk z klasy I Filialnej Szkoły Podstawowej w Dębie,
  • III miejsce Filip Żak z klasy II Filialnej Szkoły Podstawowej w Dębie.

W kategorii kl. IV-VI nagrodzeni zostali:

  • I miejsce Wiktoria Kacprzak z klasy IV Szkoły Podstawowej w Poświętnem,
  • II miejsce Agnieszka Nowak z klasy IV Szkoły Podstawowej w Poświętnem,
  • III miejsce Weronika Nowak z klasy VI Szkoły Podstawowej w Poświętnem.

Z kolei w kategorii klas gimnazjum wyróżnieni zostali:

  • I miejsce Marysia Hrabska z klasy II,
  • II miejsce Wiktoria Kacprzak z klasy II,
  • III miejsce Martyna Żak z klasy I.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymali cenne nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki.

Konkurs zorganizowany został w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i miał na celu: propagowanie życia w rodzinie bez przemocy, ukazywanie negatywnych skutków przemocy w rodzinie, podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie szerzenia się przemocy domowej, skłanianie uczniów do zachowań asertywnych, rozwijanie wrażliwości na krzywdę członków rodziny, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz poszukiwanie oryginalnych form wyrazu plastycznego.

Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu odbyło się podczas apeli szkolnych, a wręczył je w obecności członków Zespołu przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – sierżant sztabowy Michał Szczepanik, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem Elżbieta Podlasek, pracownik socjalny Bożena Franas oraz przedstawicielka ZSS w Poświętnem Elżbieta Kolecka.

 
Designed by Templatka.pl