Nieodpłatna pomoc prawna PDF Drukuj Email

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od stycznia bieżącego roku na terenie powiatu opoczyńskiego będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Aby zagwarantować jak najlepszy dostęp mieszkańcom naszej gminy, uprawnionym do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, wójt Michał Franas postanowił nieodpłatnie udostępnić lokal na działalność Punktu, natomiast Powiat zapewni obsługę prawną oraz poniesie koszty związane z jego działalnością.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie czynny w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, w każdą środę w godz. 12.00 – 16.00 (co drugi tydzień adwokat i radca prawny).

Z darmowej pomocy prawnej będą mogli skorzystać: młodzież do 26 roku życia, osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, osoby które ukończyły 65 lat, właściciele ważnej Karty Dużej Rodziny, kombatanci, weterani i osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Zainteresowani poradą prawną będą mogli uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych i administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych i prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

 
Designed by Templatka.pl