Konserwacja i badania ujęcia wody w miejscowości Dęba PDF Drukuj Email

W dniach 1 i 2 grudnia przeprowadzone zostały prace konserwacyjne przy studni głębinowej w miejscowości Dęba polegające na wymianie wyeksploatowanych części instalacji pompowo-tłocznej. Przy tej okazji wykonane zostały również specjalne badania mające na celu zdiagnozowanie stanu technicznego studni.

Przeprowadzenie na tak szeroką skalę prac związane było z koniecznością powstania ciągłej przerwy w dostawie wody z wodociągu gminnego w miejscowościach: Dęba, Dęborzeczka i Buczek. Oprócz wymiany istotnych elementów instalacji, przeprowadzona została również inspekcja telewizyjna studni głębinowej. Na podstawie powstałego materiału wideo oraz przeprowadzonych oględzin sporządzona zostanie przez specjalistę geologa odpowiednia ocena stanu technicznego ujęcia wody. Jest to dopiero pierwszy etap działań, które będą kontynuowane w przyszłym roku.

 
Designed by Templatka.pl