Uchwalamy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej PDF Drukuj Email

Gmina Poświętne opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza, zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, a także obniżenia kosztów zużycia energii.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Poświętne i podmiotów działających na terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.

Program jeszcze w grudniu zostanie uchwalony przez Radę Gminy. Obecnie mogą Państwo wnosić jeszcze do projektu uwagi i poprawki. Ostateczny termin wnoszenia uwag to dzień 11 grudnia 2015 r.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy Poświętne (Pani Elżbieta Sobczyk tel. 44- 7564034) lub u wykonawcy Planu tel. 531 505 591 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (plik .pdf)


                                          Wójt Gminy

                                        Michał Franas

 
Designed by Templatka.pl