Konsultacje z Kuratorem Oświaty w Poświętnem PDF Drukuj Email

W dniu 25 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbyło się spotkanie poświęcone reorganizacji gminnego systemu oświaty, w którym na zaproszenie wójta Michała Franasa uczestniczyli: dyrektor Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim Kuratorium Oświaty w Łodzi – Andrzej Juszczak, radni Rady Gminy Poświętne na czele z przewodniczącym Rady Przemysławem Skrzypkiem, dyrektor ZSS w Poświętnem, kierownicy Filialnych Szkół Podstawowych w Brudzewicach i Dębie oraz pracownicy Urzędu Gminy ds. oświaty.

Spotkanie miało charakter konsultacji i rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej obrazującej stan systemu oświaty w naszej gminie. Między innymi przedstawione zostały kwestie związane z finansowaniem oświaty, infrastrukturą szkolną oraz bazą lokalową, a także demografią dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Następnie wójt Michał Franas zaprezentował ideę reorganizacji gminnego systemu oświaty polegającą w głównej mierze na przywróceniu sześcioklasowej Szkoły Podstawowej w Dębie, argumentując niniejsze rozwiązanie szeregiem ważnych czynników społeczno-ekonomicznych.

Obecny na spotkaniu dyrektor Kuratorium Andrzej Juszczak w pozytywny sposób odniósł się do przestawionego zakresu oraz planu zmian, a także zapewnił o pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Łodzi w tej sprawie.

Dalsza część konsultacji przebiegła pod znakiem szerokiej dyskusji zgromadzonych osób.

 
Designed by Templatka.pl