Gmina Poświętne przystąpiła do Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego PDF Drukuj Email

Rada Gminy Poświętne na sesji w dniu 30 października 2015 roku podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie utworzenia wspólnie z innymi samorządami Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym zrzeszeniem powiatu opoczyńskiego oraz samorządów miast i gmin regionu opoczyńskiego zawartym dla wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów oraz kultywowania kulturowych, gospodarczych i historycznych więzi.

Stowarzyszenie może zostać utworzone dopiero po podjęciu przez wszystkie właściwe rady uchwał dotyczących utworzenia wspólnie z innymi samorządami stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego. Należy podkreślić fakt, że już prawie wszystkie samorządy podjęły uchwałę, o której mowa powyżej.

 
Designed by Templatka.pl