Gmina Poświętne ze "Szlachetną Paczką" PDF Drukuj Email

W dniu 4 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne Wójt Michał Franas spotkał się z organizatorami ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”, której istotą jest niesienie sprecyzowanej pomocy materialnej potrzebującym rodzinom.

Podczas spotkania przybyli goście w sposób szczegółowy przedstawili istotę oraz zakres przeprowadzanej corocznie akcji, a także aspekty związane z jej stroną organizacyjną. Już w roku ubiegłym kilka rodzin z terenu gminy Poświętne zostało objętych stosowną pomocą. W roku bieżącym działanie zostanie ponowione, a wsparcie otrzyma minimum sześć rodzin z naszej gminy.

W dowód poparcia dla tej niezwykle ważnej oraz wspaniałej idei niesienia wsparcia i pomocy Wójt Michał Franas zadeklarował swoje wsparcie na razie na płaszczyźnie prywatnej, a w przyszłości być może także samorząd wzorem innych gmin włączy się w spieranie tego szczytnego przedsięwzięcia. Także Zastępca Wójta Maria Grzybek zdecydowała się prywatnie włączyć w przedmiotowe przedsięwzięcie.

Wartym zaznaczenia jest fakt, iż w ubiegłorocznej edycji „Szlachetnej Paczki” wziął udział sam papież Franciszek, który ufundował pomoc dla małżeństwa wychowującego ośmioro dzieci z pobliskiej Przysuchy.

Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem tej szlachetnej idei szczegółowe informacje mogą uzyskać  na stronach akcji www.szlachetnapaczka.pl

 
Designed by Templatka.pl