Gmina Poświętne przystąpiła do rządowego programu "Książki naszych marzeń" PDF Drukuj Email


W ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży- „Książki naszych marzeń”- wszystkie szkoły podstawowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Samorządowych, dla których Gmina Poświętne jest organem prowadzącym otrzymały maksymalne kwoty wsparcia finansowego w wysokości 2170 zł.


Program umożliwia wzbogacenie zasobów bibliotek szkolnych szkół podstawowych o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów i jednocześnie użyteczne w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego poprzez udzielnie wsparcia finansowego w formie dotacji na zakup książek niebędących podręcznikami organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.


Warunkiem udzielenia wsparcia jest zapewnienie przez organ prowadzący szkołę finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% całkowitych kosztów realizacji zadnia tj. w przypadku naszego samorządu kwoty w wysokości 542,50 zł.

Wysokość środków finansowych przyznanych szkołom na zakup książek uzależniona jest od liczby uczniów.


Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:
- dla szkoły liczącej do 70 uczniów – 1 000 zł
- dla szkoły liczącej od 71 do 170 uczniów – 1 300 zł
- dla szkoły liczącej więcej niż 170 uczniów – 2 170 zł.


Wójt Gminy Poświętne Michał Franas do realizacji w/w programu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem.

 
Designed by Templatka.pl