Pierwszaki już po ślubowaniu i pasowaniu PDF Drukuj Email

W minionym tygodniu w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem oraz Filialnych Szkołach Podstawowych w Brudzewicach i Dębie odbyły się uroczystości ślubowania oraz pasowania na uczniów. W tych wyjątkowych dla wszystkich pierwszaków chwilach towarzyszyli im: rodzice, starsi koledzy i koleżanki, wychowawcy i nauczyciele na czele z dyrektorem oraz kierownikami jednostek. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele władz Gminy – Wójt Michał Franas oraz Wicewójt Maria Grzybek.

Wszystkie uroczystości miały bardzo podniosły charakter. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z wielkim wdziękiem zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Ponadto w licznych zapytaniach i zgadywankach pierwszoklasiści udowodnili, że w pełni zasługują na miano ucznia m.in. jedząc cytrynę z obowiązkowym uśmiechem na twarzy oraz wykazując się wiedzą patriotyczną. Wszystkim występom i zadaniom towarzyszyły wielkie emocje, które malowały się nie tylko na twarzach dzieci, ale również ich bliskich i rodziców. Nie mogło przy tym zabraknąć niezwykle ciepłego przyjęcia ze strony wszystkich zebranych oraz nagród w postaci gromkich braw.

Obok wygłoszenia roty ślubowania kulminacyjnym punktem uroczystości było pasowanie na uczniów symbolicznym wielkim ołówkiem, którego dokonali: dyrektor ZSS w Poświętnem Bogusław Fidelus oraz kierownicy Filialnych Szkół Podstawowych w Brudzewicach i Dębie – Elżbieta Grzegorska oraz Monika Skonieczna.

Z okazji oficjalnego włączenia do grona szkolnej społeczności oraz w dowód uznania za wielotygodniowy trud włożony w przygotowania uroczystości pierwszoklasiści otrzymali dyplomy oraz słodkie podarunki. Wójt Gminy Michał Franas złożył wszystkim nowym uczniom życzenia pilnej i owocnej nauki oraz przekazał atrakcyjne upominki.

Ostatnimi punktami uroczystości były pamiątkowe fotografie oraz słodkie poczęstunki przygotowane przez rodziców.

 
Designed by Templatka.pl