Sprzątanie Świata PDF Drukuj Email

W dniu 23 października 2015 r.  zorganizowana została coroczna akcja pt. „Sprzątanie Świata”, której celem było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem.

Zgodnie z istotą akcji wpisanej w ogólnopolską kampanię pod tym samym tytułem wszyscy uczniowie podzieleni na grupy przeprowadzili zbiórkę odpadów w miejscach nieprzeznaczonych na ten cel. I tak oczyszczone zostały m.in. otoczenia obiektów użyteczności publicznej, zabytków oraz miejsc pamięci narodowej (Szaniec mjr Hubala w Anielinie). Wszyscy uczestnicy akcji wykazali się niezwykłą sumiennością oraz entuzjazmem o czym świadczy choćby masa zebranych odpadów.

 
Designed by Templatka.pl