Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych PDF Drukuj Email

Zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi budowa przyłączy do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w gminie Poświętne zostanie dofinansowana w formie dotacji do wysokości 51 239,00 zł.

Ogólna kwota wsparcia wyniesie do 50% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej maksymalnie do 3 000,00 zł. Z kolei partycypacja ze strony Gminy Poświętne wyniesie 6,96 % kosztów (plus podatek VAT). Pozostałą część pokryją właściciele nieruchomości.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zawarta umową do końca listopada bieżącego roku wykonane zostaną 54 przyłącza w miejscowości Małoszyce i Poświętne.

 
Designed by Templatka.pl