Uroczyste otwarcie nowego odcinka drogi gminnej PDF Drukuj Email

W miniony piątek (16 października 2015 r.) nastąpiło uroczyste przekazanie do użytku gruntownie przebudowanego odcinka drogi gminnej w miejscowości Anielin. Tradycyjną wstęgę przecięli: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński, Wójt Gminy Poświętne Michał Franas, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki i Sołtys Wsi Anielin Piotr Kaczmarczyk. W kameralnej uroczystości uczestniczyli również Radni Rady Gminy Poświętne, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy sołectwa.

Przypomnijmy, że od 8 października bieżącego roku w pełni przejezdny jest 995-metrowy odcinek przebudowanej drogi gminnej nr 107364E w miejscowości Anielin. Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie całkowicie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z przydrożnymi rowami odwadniającymi, mostkami i licznymi przepustami. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 406 133,58 zł. Inwestycja została wsparta ze środków samorządu województwa łódzkiego. Ogólny poziom pozyskanych środków zewnętrznych wyniósł ponad 60% kwalifikowanych kosztów całkowitych.

Nie ulega wątpliwości, że obok wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Poświętne i Małoszyce to najważniejsza z zrealizowanych inwestycji w bieżącym roku w Gminie Poświętne. 
Designed by Templatka.pl