Obchody Święta Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email

W dniu 13 października w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem oraz w Filialnych Szkołach Podstawowych w Brudzewicach i Dębie odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej, w których uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy – Wójt Michał Franas oraz Zastępca Wójta Maria Grzybek.

Centralne obchody tzw. dnia nauczyciela rozpoczęły się o godz. 12.30 w budynku sali gimnastycznej ZSS w Poświętnem. Oprócz nauczycieli, pedagogów oraz pracowników oświaty nie zabrakło również nauczycieli emerytów.

Dla wszystkich zebranych uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej przygotowali stosowną na ten dzień prezentację wokalno-artystyczną. Niniejsze uroczystości w sposób oczywisty były okazją do podkreślenia pełnej ofiarności pracy w kształtowaniu postaw oraz przekazywaniu bezcennej wiedzy dzieciom i młodzieży.

Wójt Gminy Poświętne Michał Franas złożył wszystkim pracownikom oświaty życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji zadań zawodowych, niewyczerpanych sił i energii w podejmowanym trudzie oraz satysfakcji płynącej z pracy dydaktyczno-wychowawczej. Natomiast nauczycielom w stanie spoczynku życzył zdrowia i długich lat życia w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku oraz realizacji wszystkich planów i marzeń.

Ponadto w dowód uznania za bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej, troskę i pełną zaangażowania postawę wobec dzieci i rodziców wręczył dwa dyplomy: Pani Renacie Fiderek (podkreślając również wkład na rzecz popularyzacji kultury fizycznej wśród uczniów i osiągnięcia sportowe oraz promocję Gminy) oraz Kierownikowi Filialnej Szkoły Podstawowej w Brudzewicach Pani Elżbiecie Grzegorskiej (zaznaczając zasługi w kultywowaniu i promowaniu tradycji ludowych wśród uczniów i lokalnego społeczeństwa).

 
Designed by Templatka.pl