Posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj Email

W dniu 28 września 2015 roku odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Poświętne. Gośćmi obrad były: Pani Krystyna Ozga - posłanka na Sejm RP oraz Pani Beata Ozga- Flejszer - Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Obrady o godz. 13.00 rozpoczął tradycyjnie Przewodniczący Rady Gminy Poświętne Przemysław Skrzypek. Po wyborze Sekretarza Sesji oraz przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia, Wójt Gminy Poświętne Michał Franas przedstawił informacje z swej działalności w okresie między sesjami. Następnie przedstawiona została informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz podjęty został blok uchwał.

Ponadto Pani Krystyna Ozga, złożyła sprawozdanie z swej działalności poselskiej w okresie ostatniej kadencji parlamentarnej akcentując szczególnie aktywną pracę na rzecz naszej jednostki samorządowej. W ramach wieloletniej współpracy dzięki obustronnym staraniom zrealizowano wiele ważnych przedsięwzięć i zadań m.in. z zakresu działalności OSP oraz utrzymania i ochrony zabytkowych obiektów sakralnych.

Podziękowania dla Pani Poseł Krystyny Ozgi złożył Proboszcz Parafii w Studziannie – ks. Jerzy Cedrowski. Wręczając pamiątkowy medal podkreślił zasługi w działalności na rzecz naszej „barokowej perły województwa łódzkiego” – zabytkowego klasztoru i bazyliki w Studziannie. Co warte zaznaczenia, to w dużej mierze dzięki staraniom i wsparciu Pani Poseł (a przez to z wykorzystaniem środków zewnętrznych) udało się w bieżącym roku zainstalować w całym zabytkowym kompleksie w pełni profesjonalną instalację przeciwpożarową. W niniejsze podziękowania włączył się również Wójt Gminy Poświetne – Michał Franas.

Podkreślając wspaniałą organizację minionych dożynek gminno-parafialnych, deklarację szerokiej współpracy na rzecz naszej gminy złożyła również Radna i Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pani Beata Ozga-Flejszer.


 
Designed by Templatka.pl