Podziękowania PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Poświętne - Michał Franas

Justyna Jakubczyk Lassota

Paula Kinaszewska


składają serdeczne podziękowania

za udział i zaangażowanie

w organizacji tańcy i hulanek

które odbyły się w dniu 27 września 2015 roku w Poświętnem


mistrzom muzyki tradycyjnej

oraz znakomitym kontynuatorom młodego pokolenia


Kapeli Tadeusza Lipca,

Wiesławie Gromadzkiej,

Józefowi Kędzierskiemu,

Janowi Kmita,

Czesławowi i Józefowi Pańczak,

Januszowi Prusinowskiemu,

Katarzynie Zedel,

Zawołanemu Składowi Weselnemu czyli Niwińskim,

Kubie Zimończykowi i Marizie Nawrockiej,

Marcinowi Drabikowi,

Sylwestrowi Gajda,

Jacek Szyszkowskiemu,

Marii Siwiec,


sponsorom oraz współorganizatorom imprezy


Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Poświętnem,

Zajazdowi "Leśniczówka" w Brudzewicach,

Barbarze Kołodziejczyk,

Firmie "ELMARK" Marek Abel

Firmie "RANCHO"

pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych

 
Designed by Templatka.pl