Spotkanie dot. budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju PDF Drukuj Email

W dniu 14 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbył się panel informacyjno-warsztatowy dotyczący budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego z PROW 2014-2020. Spotkaniu przewodniczył Wójt Gminy Poświętne Michał Franas oraz Prezes Stowarzyszenia Dolina Pilicy – Bronisław Helman.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z efektami wdrażania PROW 2007-2013 na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy, przekazanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.

W ramach konsultacji dokonano analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy, a także zdefiniowano potrzeby i problemy w przedmiotowej płaszczyźnie. Natomiast poprzez badanie ankietowe zebrani wyrazili swe oczekiwania w zakresie kierunków rozwoju naszego obszaru.

 
Designed by Templatka.pl