Zapraszamy na spotkania informacyjno-warsztatowe PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Poświętne wraz z Stowarzyszenie Dolina Pilicy serdecznie zaprasza mieszkańców, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, rolników, przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, lokalnych liderów na bezpłatne spotkania informacyjno- warsztatowe dot. budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego z PROW 2014-2020.

                                                                                        

Celem spotkań jest poinformowanie uczestników o efektach wdrażania PROW 2007-2013 na obszarze LGD Dolina Pilicy, przekazanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.

 Miejsce spotkania: Urząd Gminy Poświętne - sala konferencyjna

                                 ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

Data i godzina: 14.09.2015r. 1300

Planowany czas spotkania - ok. 3 godziny

 

PLANOWANYCH PROGRAM SPOTKANIA

INFORMACYJNO-WARSZTATOWEGO

1.Przedstawienie dotychczasowej działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy- na przykładzie projektów

2.Wprowadzenie do nowego okresu programowania PROW 2014-2020

3.Przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy- zajęcia warsztatowe

4.Definiowanie potrzeb i problemów, pomysły na projekt- „burza mózgów”

5.Ankieta dot. oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie kierunków rozwoju obszaru- określenie celów LSR

 
Designed by Templatka.pl