Susza PDF Drukuj Email

Urząd Gminy  Poświętne informuje, że w dniu 24.08.2015 r. został opublikowany przez System Monitoringu Suszy Rolniczej, Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach raport o zagrożeniu wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

  • Raport obejmuje również teren Gminy Poświętne, gdzie zagrożenie suszą rolniczą występuje wśród upraw:
  • - roślin strączkowych,
  • - kukurydzy na kiszonkę,
  • - warzyw gruntowych,
  • - ziemniaka,
  • - krzewów owocowych.

Dodatkowo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, iż szkody dotyczą również łąk i pastwisk.

W związku z powyższym Wójt Gminy Poświętne informuję mieszkańców Gminy Poświętne o możliwości składania w tutejszym Urzędzie  pisemnych wniosków o oszacowanie poniesionych strat w wyniku suszy w gospodarstwie rolnym przez komisję gminną.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015 wraz z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych, żłożonych w ARiMR , poświadczonych pieczątką Agencji .

Wnioski  należy złożyć w terminie do dnia 11 września 2015  r.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod linkiem.

 
Designed by Templatka.pl