A prace trwają... PDF Drukuj Email

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wykonywane są kolejne zapowiedziane uprzednio prace i remonty. W miejscowości Kozłowiec wykonano od dawna oczekiwany remont przepustu, który latami był sukcesywnie niszczony zarówno przez spływające w nadmiarze wody opadowe jak i działalność zwierząt będących pod ochroną.

Stale pogarszający się stan techniczny tego punktu groził w najbliższym czasie całkowitym brakiem przejazdu, co dla mieszkańców oznaczałoby poruszanie się niekomfortowymi i długimi objazdami. Taka sytuacja była nie do zaakceptowania, stąd przy pełnym zrozumieniu mieszkańców sołectwa Ponikła (udziale środków funduszu sołeckiego) została zrealizowana ta niezwykle potrzebna inwestycja.

Oprócz stałej naprawy nawierzchni dróg gminnych prowadzane są zarazem prace remontowe na innych obiektach drogowych. Gruntowej konserwacji poddane zostały bariery zabezpieczające na wiadukcie drogowym nad Centralną Magistralą Kolejową w miejscowości Małoszyce oraz na moście nad rzeką Pilicą w miejscowości Mysiakowiec.

Sprawnie przebiega również realizacja innych zaplanowanych uprzednio działań. Zakończono już szereg prac i remontów, natomiast pozostałe właśnie są w trakcie realizacji jak oczyszczanie rowów przydrożnych w miejscowości Dęba i Buczek.


 
Designed by Templatka.pl