60-lecie OSP Gapinin PDF Drukuj Email

W dniu 26 lipca 2015 roku w Gapininie odbyły się na uroczystości związane z jubileuszem 60-lecia powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gapininie. Choć wydarzenie to mialo charakter kameralny to nie zabrakło stosownej oprawy, a także przedstawicieli Urzędu i Rady Gminy oraz strażaków z Jednostek OSP Poświętne i Brudzewice.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. odprawioną w kaplicy w Gapinine już o godz. 8.00. Dalsza część odbyła się przy strażnicy OSP. Tam w otoczeniu Jednostek OSP z Poświętnego i Brudzewic oraz przybyłych gości przeprowadzono raport dowódcy. Następnie Krzysztof Wlazło jako członek zarządu OSP w Gapininie i prezes GZ OSP w Poświętnem powitał zaproszonych gości oraz przybliżył wszystkim zebranym 60–letnią historię OSP w Gapininie.

W dalszej części strażackiego święta - wręczając pamiątkową tabliczkę w imieniu własnym jak i Przewodniczącego Rady Gminy - Wójt Michał Franas złożył gratulacje z okazji 60-lecia Jednostki OSP Gapinin oraz wygłosił słowa nawiązujące do historii i zasług jednostki.

Po oficjalnych przemówieniach i gratulacjach rozpoczął się skromny piknik strażacki, który w znacznej mierze zorganizowali druhowie z jednostki w Gapininie przy pomocy druhów z pozostałych gminnych jednostek i Koła Gospodyń Wiejskich z Brudzewic. 

 
Designed by Templatka.pl