Pracowite wakacje PDF Drukuj Email

Choć okres wakacji w sposób oczywisty kojarzy się głównie z wypoczynkiem i rekreacją to w przypadku działań samorządu jest to czas wzmożonych działań inwestycyjnych i remontowych. Zasada ta dotyczy również naszej Gminy, gdzie pod okiem Wójta Michała Franasa prowadzone są (lub zostały już zrealizowane) liczne przedsięwzięcia. 

W bieżącym miesiącu wykonany został remont parkingu w centrum miejscowości Poświętne na działce stanowiącej drogę wewnętrzną gminy. Zadanie to zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego dla sołectwa Poświętne na rok 2015. Wola większości mieszkańców tego sołectwa jest taka, aby w miejscu tym powstało targowisko gminne.

Drugim zrealizowanym przesiewzięciem jest ułożenie glazury podłogowej w części kuchennej świetlicy wiejskiej w Anielinie. Zadanie to oczekiwało na realizację już blisko 4 lata, gdyż wtedy zakupiono materiał (płytki ceramiczne) na ten cel. Dobrą wiadomością jest, że to nie koniec prac. Jeszcze w tym roku wykonane zostaną dalsze doraźne prace i naprawy. 

W lipcu rozpoczął się również bardzo potrzebny i oczekiwany przez mieszkańców Dęby i Dęborzeczki remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dęborzeczka. Wykonanie tego przedsięwzięcia w znacznym stopniu ułatwi wszystkim rolnikom dojazd do swych działek rolnych oraz - przy wzmożonym ruchu samochodowym na objeździe prowadzącym przez miejscowości Dęba i Dęborzeczka  - przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa drogowego w wspomnianych miejscowościach.

W sołectwie Ponikła remontowany będzie przepust na drodze gminnej prowadzącej do Kozłowca. Wśród prac remontowych przewidywane jeszcze są: wymiana starego pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Brudzewicach, remont świetlicy w Gapininie oraz wymiana murawy na boisku do piłki siatkowej w Kompleksie Rekreacyjno – Sportowym w miejscowości Studzianna.


Jeszcze w sierpniu ma powstać ponad 900 metrów drogi asfaltowej w Anielinie, zaplanowano również remonty dróg dojazdowych do pól m.in. w Brudzewicach Kolonii, Mysiakowcu i Wólce Kuligowskiej, a także czyszczenie rowów w Dębie, Porębach i przy drodze gminnej w Buczku. Już odmalowano pomieszczenia w filii Gminnej Biblioteki w Dębie.


Niezależnie od tych prac wykonywane są rownież remonty w trzech szkołach na terenie gminy w ramach, których zaplanowano m.in. malowanie sal lekcyjnych, wymianę wykładzin, a w szkole w Dębie także wymianę wszystkich starych okien na nowe.


 
Designed by Templatka.pl