Absolutorium dla Wójta PDF Drukuj Email

29 czerwca 2015 roku odbyła się XI Sesja Rady Gminy Poświętne. Najważniejszym punktem sesji było udzielenie absolutorium dla wójta. Uchwała w powyższej sprawie została przyjęta przez Radnych jednogłośnie.

W bloku uchwał znalazły się również uchwały dotyczące zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem, w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Ponadto Radni głosowali w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego i przekazania środków finansowanych dla Policji, które przeznaczone zostaną na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby ponadnormatywnej na terenie Gminy Poświętne w okresie wakacji. Śródki przekazane dla Powiatu Opoczyńskiego posłużą na dofinansowanie zaplecza technicznego obsługi sprzętu dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. W zamian za udzielone wsparcie PSP deklaruje darmowe przeglądy aparatów oddechowych jednostkom należącym do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu Gminy Poświętne oraz uzupełnianie butli tlenowych. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania dotacji określone zostaną w podpisanym porozumieniu pomiędzy Gminą, a Powiatem Opoczyńskim. Powyższe uchwały zostały przyjęte przez Radnych jednogłośnie.

 
Designed by Templatka.pl