Dotacje dla spółek wodnych PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Poświętne informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych z terenu gminy Poświętne na 2015 rok, w trybie uchwały nr XXXVII/239/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 28.08.2014 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Poświętne, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania. Szczegółowe warunki dotyczące wniosku o udzielenie doatacji, zasady zawarcia umowy i rozliczania dotacji zawarte sa ww. uchwale.

W bieżącym roku zgodnie z uchwałą nr IV/17/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2015, dotacja może byc przeznaczona na realizację zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Gminy Poświętne (zarządzanymi przez spółkę wodną zgodnie z zadaniami statutowymi), a kwota przydzielonych środków na ww. zadanie wynosi 8.000,00 zł. Celem zadania jest utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz zachowanie właściwej gospodarki wodnej. 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4 w terminie do dnia 12.06.2015 r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania wniosków.

 
Designed by Templatka.pl