Gmina Poświętne przystąpiła do LGD „Dolina Pilicy” PDF Drukuj Email

W dniu 29 maja 2015 roku podczas X Sesji Rady Gminy Poświętne, podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Poświętne do Lokalnej Grupy Działania „Dolina Pilicy” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim oraz upoważnienia Wójta Gminy Poświętne do reprezentowania w tym stowarzyszeniu.

Gościem szczególnym tej sesji był Prezes Stowarzyszenia „Dolina Pilica” Pan Bronisław Helman, który szczegółowo omówił statut, zakres i tryb działania Stowarzyszenia, któremu przewodzi. Przedstawił również najważniejsze projekty, które zostały lub są realizowane w ramach działania LDG m.in. „Pilica – Atrakcyjna Turystycznie” - nakierowany na wzbogacenie oferty promocyjnej i turystycznej dorzecza rzeki Pilicy poprzez rozwój szlaku wodnego na odcinku jej górnego i środkowego biegu rzeki; „Przegląd Zespołów Folklorystycznych” – coroczna impreza kulturalno-rozrywkowa mająca na celu promocję regionu poprzez prezentację jego kultury i folkloru.

Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy” skupia aktualnie 11 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (Aleksandrów, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Opoczno, Przedbórz, Sławno, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Wielgomłyny i Wolbórz) oraz stale się rozwija i otwiera na nowe obszary działania. „Gmina Poświętne wspaniale wpisuje się w działalność naszej Grupy zarówno przez swoje położenie, warunki przyrodnicze jak i niebywały potencjał turystyczny związany z swoją historią i szlakiem wodnym Pilicy” – zaznaczył Prezes Stowarzyszenia.

Nawiązując do powyższego Wójt Gminy Poświętne Michał Franas, wyraził przekonanie, że działanie w ramach przedmiotowego stowarzyszenia jest szansą dla naszej gminy na realizację wielu mniejszych, ale też większych projektów. „To ogromny sukces dla naszej Gminy, że będziemy mogli współpracować z jednym z najlepszych LGD w województwie łódzkim” - powiedział Wójt Michał Franas rekomendując Radzie Gminy podjęcie stosownej uchwały. Radne i radni przychylili się do niniejszej rekomendacji głosując jednomyślnie za przystąpieniem naszej gminy do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy”.

Ponadto Rada Gminy podjęła również uchwałę, w sprawie wyrażenia poparcia dla działań NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. mających na celu zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych z zakresu onkologii. O podjęcie tej uchwały wnosił również przybyły na obrady przedstawiciel Centrum Jacek Stępnicki, który omówił problemy z jakimi boryka się ta nowopowstała placówka.

Przypomnijmy raz jeszcze, że Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim swoją działalność medyczną rozpoczęło 7 stycznia 2015 r.,  udzielając pacjentom porad, konsultacji oraz leczenia szpitalnego, w zakresie chemio i radioterapii. Na dzień dzisiejszy ośrodek prowadzi działalność medyczną nie posiadając  kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Starania o kontraktowanie usług medycznych z NFZ, Centrum podjęło już w 2013 roku, jeszcze na etapie planowania inwestycji w Tomaszowie Mazowieckim. Ustawowo zdecydowano o wstrzymaniu kontraktowania usług onkologicznych na 2015 r., przedłużając aneksami umowy z dotychczasowymi placówkami.

 
Designed by Templatka.pl