Komunikat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie Drukuj

W związku z pojawiającymi się ostatnio informacjami od dyrektorów szkół o otrzymywanych telefonach od przedstawicieli rzekomych „instytucji” - firm typu Zakład Nadzoru Kominiarskiego lub Ogólnopolski Zakład Kominiarski, itp., którzy podając się za kominiarzy, namawiają do zakupu czujników ostrzegających przed czadem, dymem, gazem prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz weryfikację tego typu sytuacji.

Przedstawiciele tych firm wskazują często konieczność ich szybkiego montażu, gdyż wynika to ze zmiany przepisów przeciwpożarowych, budowlanych, nakazujących montaż takich urządzeń lub są to zalecenia Straży Pożarnej, Nadzoru Budowlanego, bądź planowanych kontroli, grożących w przypadku braku zamontowanych czujek dużymi karami finansowymi. Oferowane przez naciągaczy ceny tych urządzeń przekraczają kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie ceny rynkowe. Zdarzały się również przypadki w innych powiatach, że naciągacze zbierali „zaliczki” w kwocie 200 zł od mieszkańców posesji na montaż czujek w domach - pod podobnym pretekstem - wskazując dodatkowo, że montaż  urządzeń przeprowadzi Państwowa Straż Pożarna.

Informujemy, że na chwilę obecną nie ma przepisów nakazujących montaż takich urządzeń we wszystkich budynkach, poza wskazanymi w § 28. ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719/ oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75, poz. 690 z późn. zm.), typu domy pomocy społecznej, szpitale, teatry, kina, duże obiekty restauracyjne, itp.

Mimo że montaż czujek dymu, tlenku węgla czy gazu, które jednak poprawiają nasze bezpieczeństwo jest dobrowolny, to Państwowa Straż Pożarna zachęca do ich kupna, a ich cena w ogólnodostępnych sklepach elektrycznych, hydraulicznych czy internecie wynosi od około 50 złotych (czujka dymu) do 100 zł czujka duo (dymu i tlenku węgla).

Informuję, że w przypadku udziału Państwowej Straży Pożarnej w akcjach nieodpłatnego montażu czujek każdorazowo, powiadamiane są wcześniej odpowiednie organy czy instytucje. W przypadku próby naciągnięcia na zbędne koszty lub oszukania przez dzwoniących i oferujących przedmiotowe czujki, gaśnice czy pakiety „nowych” znaków ewakuacyjnych prosimy informować odpowiednie organa ścigania, tj. Policję, a w przypadku wątpliwości kontaktować się z tut. Komendą Powiatową PSP.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela bryg. Andrzej Śpiewak – naczelnik wydziału operacyjnego pod numerem telefonu 44 645 32 00 lub kom. 605 320 035.