Międzygminny konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie pt.”Bezpieczna wieś” PDF Drukuj Email

Z inicjatywy Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz przy wsparciu Wójta Gminy w Poświętnem, Rzeczycy i Inowłodzu w dniu 20.05.2015 r. w Gimnazjum w Poświętnem odbył się finał konkursu „Bezpieczna wieś”, który przebiegał dwuetapowo.

W pierwszym etapie „praktycznym” uczniowie po obejrzeniu zestawów maszyn rolniczych sprzęgniętych z ciągnikiem odpowiadali na pytania zadawane przez inspektora pracy. W drugim etapie rozwiązywali test składający się z 10 pytań. Suma punktów z części „praktycznej” i testowej zadecydowała o kolejności zajętych przez szkoły miejsc.  

I miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum w Rzeczycy, II - uczniowie z Gimnazjum w Poświętnem, III - uczniowie z Gimnazjum w Inowłodzu.

Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów oraz Wójta Gminy Poświętne.

W czasie spotkania z uczniami  inspektor pracy wygłosił prelekcję na temat zagrożeń wypadkowych w rolnictwie i wspólnie z inspektorem prewencji KRUS zapoznał uczniów uczestniczących w podsumowaniu ww. konkursu z zasadami bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym i rozdano uczniom wydany przez Główny Inspektorat Pracy komiks pt. „Przygoda na wsi – Zobacz co ci zagraża” i komiks  pt. „Bezpiecznie na wsi”. Wójt Gminy Poświętne gratulując wszystkim uczestnikom konkursu, dziękował również organizatorom za przygotowanie i poprowadzenie eliminacji oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób pracujących w gospodarstwach rolnych.

 
Designed by Templatka.pl