Okresowy zakaz wstępu do lasu PDF Drukuj Email

Zgodnie z ogłoszeniem Nadleśnictwa Opoczno informujemy, że z dniem 14.05.2015 r. wprowadzony zostaje okresowy zakaz wstępu do lasu z powodu chemicznego zwalczania szkodliwych owadów (chrabąszczowatych) na podstawie ustawy o lasach z 28 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami).

Ograniczenie populacji chrabąszczowatych w lasach Nadleśnictwa Opoczno wykonane zostanie techniką agrolotniczą przy użyciu insektycydu Mospilan 20 SP oraz środka pomocniczego (adiuwanta) Ikar 95 EC. Oprysk zostanie przeprowadzony na łącznej powierzchni 4 232,22 ha Lasów Państwowych na obrębie leśnym Brudzewice (zasięg terytorialny Gminy Poświętne i Gminy Drzewica). Zabiegi będą wykonywane wczesnym rankiem i późnym popołudniem z zachowaniem wszelkich wymagań zawartych w przepisach i ustawach. Zachowane zostaną odpowiednie strefy buforowe wokół obiektów tego wymagających np. zbiorniki i cieki wodne. Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem:

,,ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OD DNIA 14.05.2015 r. DO ODWOŁANIA Z POWODU ZABIEGU CHEMICZNEGO ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW NA PODSTAWIE USTAWY O LASACH Z 28 WRZEŚNIA 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 101 poz. 444 wraz z późniejszymi zmianami) NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA OPOCZNO”

 W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 m od jego granicy) należy zachować środki ostrożności tj. nie przebywać (lub niezwłocznie się wycofać z zagrożonego terenu) oraz nie pozostawiać na pastwiskach i wybiegach bydła i innych zwierząt gospodarskich (chodzi zarówno o uniknięcie ryzyka skażenia chemicznego jak też wystraszenia zwierząt gospodarskich przez nisko latający samolot). Przez okres 14 dni od wykonania zabiegu należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania i wypasu traw oraz pojenia zwierząt gospodarskich ze zbiorników o otwartym lustrze wody typu stawy, sadzawki itp.

Zdjęcie wykonane w okolicach Anielina.

 
Designed by Templatka.pl