Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 PDF Drukuj Email

W związku z planowanym udziałem Gminy Poświętne w konkursie na dofinansowanie budowy prosumenckich mikroinstalacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013 zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do zamontowania w gospodarstwie domowym mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Powyższe mikroinstalacje fotowoltaiczne pozwolą na wytwarzanie energii elektrycznej z promieni słonecznych, co ograniczy zużycie energii elektrycznej pobieranej z sieci oraz znacząco obniży koszty korzystania z ww. energii. Instalacje fotowoltaiczne mogą być wykorzystywane tylko do produkcji energii elektrycznej na użytek gospodarstwa domowego, tzn. nie może być sprzedawana innym podmiotom. Każde gospodarstwo domowe chcące zamontować instalację fotowoltaiczną do własnego użytku poniesie tylko koszt związany z wkładem własnym w wysokości 10% wartości netto instalacji fotowoltaicznej oraz koszt podatku VAT w zależności od mocy instalacji (ok. 1200,00 zł dla instalacji o mocy max około 1.2 kWp).  

Pozostałe koszty zostaną sfinansowane w ramach PROW WK-P na lata 2007-2013.

Osoby chętne do montażu instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych mogą się zgłaszać do dnia 13.05.2015 roku w Urzędzie Gminy w Poświętnem w pokoju nr 7. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie spełnienie warunków technicznych dot. montażu instalacji fotowoltaicznej (wg ankiety) oraz komisyjne losowanie (w przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w projekcie).

Wszelkie niezbędne informacje dot. instalacji fotowoltaicznych można uzyskać w pokoju nr 7. Urzędu Gminy Poświętne lub dzwonić pod numer telefonu: 44 756 40 34 wew.25. Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Alicja Korycka.

Jednocześnie informujemy, że montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Poświętne. uzależniony będzie od uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013 w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski.

Formularz ankiety dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne - bip.poswietne.pl w zakładce Ogłoszenia i informacje lub bezpośrednio pod linkiem.

 
Designed by Templatka.pl