Powiatowe Święto Straży Pożarnej i obchody 90-lecia OSP Poświętne PDF Drukuj Email

Z inicjatywy Wójta Gminy Poświętne Michała Franasa w dniu 3 maja 2015 r. w Poświętnem odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka połączone z obchodami 90 – lecia OSP Poświętne. Zapraszamy do relacji z niniejszej uroczystości.

Uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia i poświęcenie Figury Św. Floriana przed strażnicą OSP w Poświętnem, którą odsłonili Wójt Gminy Poświętne Michał Franas, dh Marian Zach oraz Prezes dh Jerzy Łumiński. Poświecenia Figury Św. Floriana dokonali ks. Leszek Sokół – kapelan strażaków powiatu opoczyńskiego oraz ks. Jerzy Cedrowski - proboszcz parafii Studzianna.

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta w bazylice św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela w Studziannie, po zakończeniu której wszyscy zebrani goście przenieśli się na Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Studziannie.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Krystyna Ozga - posłanka RP oraz członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Artur Ostrowski - poseł RP, st. bryg. Zbigniew Grzelak – Naczelnik Wydziału Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, dh Tadeusz Cisowski Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, Andzrzej Czapla - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Baeta Ozga - Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, Tadeusz Wojciechowski - Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi oraz zarazem Wójt Gminy Sławno, Józef Róg – Starosta Opoczyński oraz zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie, Włodzimierz Skorupski - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Tadeusz Zdulski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie, ks. Leszek Sokół - Kapelan Powiatowy Strażaków, ks. Jerzy Cedrowski - Proboszcz Parafii w Studziannie, Paweł Werłos - Wójt Gminy Mniszków, Wojciech Rudalski - Wójt Gminy Paradyż, podinsp. Wojciech Dworak - Komendant Komisariatu Policji w Drzewicy, Krzysztof Wlazło - Prezes Zarządu Gminnego OSP w Poświętnem, płk Marian Zach, - Honorowy Prezes Zarządu OSP w Poświętnem, Franciszek Jaciubek - były Wojewoda Piotrkowski i zarazem rodowity mieszkaniec oraz przyjaciel gminy Poświętne, samorządowcy, przedstawiciele prasy, a także delegacja strażaków ze Słowacji.

Ta część uroczystości rozpoczęła się od złożenia meldunku dh Tadeuszowi Cisowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi przez mł. bryg. Dariusza Rzepkę – dowódcę uroczystości. Po odegraniu hymnu państwowego Wójt Gminy Poświętne Michał Franas oraz st. bryg. Stanisław Sagalara – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie przywitali zaproszonych gości.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń dla strażaków OSP i PSP oraz awansów na wyższe stopnie służbowe, których dokonali zaproszeni goście.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Złotym Znakiem Związku odznaczony został:

- dh Jan Kacprzak s. Jana,

- dh Krzysztof Niemiec s. Bolesława,

- dh Józef Ślęzak s. Ignacego.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został:

- dh Jerzy Łumiński s. Mariana,

- dh Jarosław Jurowski s. Andrzeja.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

- ogn. Jacek Matysiak s. Stanisława,

- dh Henryk Kośka s. Józefa,

- dh Robert Kacprzak s. Jozefa,

- dh Bogdan Badura s. Józefa,

- dh Daniel Stępień s. Romana,

- dh Rafał Szot s. Grzegorza,

- dh Grzegorz Morawski s. Jerzego,

- dh Marek Wołąkiewicz s. Władysława.

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

- mł. ogn. Sebastian Bobrek s. Krzysztofa,

- mł. ogn. Andrzej Pacan s. Józefa,

- dh Stanisław Świąder s. Stanisława,

- dh Włodzimierz Chmielewski s. Mariana,

- dh Bogusław Jura s. Władysława,

- dh Zygmunt Bartos s. Stanisława,

- dh Krzysztof Stępień s. Stanisława,

- dh Kazimierz Kupis s. Czesława,

- dh Paweł Gągolewicz s. Romana,

- dh Marek Stępień s. Romana,

- dh Marek Wróbel s. Mariana.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

- mł.asp. Marcin Filipczak s. Marka,

- mł. asp. Paweł Jędrasik s. Mariana,

- mł. asp. Dariusz Kszczot s. Bronisława,

- st. str. Andrzej Stępień s. Sylwestra,

- dh Wojciech Grzybek s. Stanisława,

- dh Adam Kacprzak s. Jana,

- dh Artur Bogusz s. Franciszka,

- dh Sylwester Chaber s. Bolesława,

- dh Adam Kacprzak s. Stanisława,

- dh Mariusz Wieruszewski s. Mieczysława,

- ks. Jerzy Cedrowski s. Stanisława,

- Pan Andrzej Kopania s. Stanisława.

Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Opocznie Odznaką Wzorowy Strażak wyróżnieni zostali:

- dh Sylwia Pietras,

- dh Aleksandra Płuciennik.

Uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poświętnem Odznaką za „Wysługę Lat” wyróżniony został dh Marian Zach – za 70 lat służby.

Następnie nastąpiło wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym Nr 1/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku nadał z dniem 4 maja 2015 roku wyższe stopnie służbowe niżej wymienionym strażakom:

stopień służbowy starszego aspiranta:

- asp. Krzysztofowi Juszczakowi,

- asp. Dariuszowi Kołodziejczykowi,

- asp. Józefowi Wójcikowi,

 

stopień służbowy aspiranta:

– mł. asp. Dariuszowi Kszczotowi,

Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi rozkazem personalnym Nr 14 z dnia 20 kwietnia 2015 roku nadał z dniem 4 maja 2015 roku:

stopień służbowy ogniomistrza:

- mł. ogn. Ireneuszowi Jóźwikowi,

- mł. ogn. Kazimierzowi Musiałowi,

- mł. ogn. Andrzejowi Pacanowi,

- mł. ogn. Marcinowi Rzepce,

- mł. ogn. Pawłowi Wijacie,

- mł. ogn. Mirosławowi Wigoniowi,

stopień służbowy młodszego ogniomistrza:

- st. sekc. Arkadiuszowi Wiktorowiczowi,

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie rozkazem personalnym nr 1/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. nadał z dniem 4 maja 2015 r.

stopień służbowy starszego strażaka:

- strażakowi Łukaszowi Kaszubie,

- strażakowi Damianowi Kaśkiewiczowi.

Po wręczeniu aktów mianowania głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali jednostce OSP Poświętne jubileuszu 90-lecia powstania jednostki. Z tej okazji Wójt Gminy Poświętne przekazał na ręce Prezesa OSP pamiatkową tablicę.

Kolejna część uroczystości miała charakter artystyczno-widowiskowy. Wystąpili kolejno: orkiestra dęta „BAZYLIKON” z Poświętnego oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Poświętne. Swe nieprzeciętne umiejętności jazdy konnej pokazali również ułani z Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP mjr Hubala. Całość dopełniły pokazy sztuk walki i jazdy motocyklowej.

Od godziny 16 rozpoczęła się zabawa taneczna, którą w doskonałej atmosferze poprowadził zespół „EVANS”.

Na pełną fotorelację zapraszamy do galerii.

 
Designed by Templatka.pl