Uczniowie z Poświętnego nagrodzeni PDF Drukuj Email

Łódzki Urząd Wojewódzki wraz ze Starostwami Powiatowymi ogłosił konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”. Konkurs skierowany był do młodzieży szkolnej, którą podzielono na 3 grupy wiekowe. Z 40 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi, po dokonaniu oceny złożonych prac komisja konkursowa wyłoniła 9, które zostały przedstawione na powiatowych eliminacjach w dniu 23 kwietnia 2015 r. Komisja konkursowa oceniając twórczość uczniów z terenu powiatu dostrzegła walory artystyczne złożonych prac i dwoje naszych dzieci zajęło premiowane miejsca.

Uczniowie Julia Wójcik z Dęby zajęła pierwsze miejsce w grupie dzieci młodszych, a Maria Hrabska z Brudzewic zajęła trzecie miejsce w grupie gimnazjalnej. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy oraz przez Starostę Opoczyńskiego. Prace naszych dzieci będą reprezentować gminę Poświętne i powiat opoczyński w eliminacjach wojewódzkich. Wójt Gminy Poświętne Michał Franas serdecznie gratuluje i życzy powodzenia podczas eliminacji wojewódzkich.


 
Designed by Templatka.pl