Budowa kanalizacji sanitarnej zostanie dofinansowana PDF Drukuj Email

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Gminy Poświętne z dziedziny - Ochrona Zasobów Wodnych zdecydował o przyznaniu dofinansowania w formie pożyczki i dotacji na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci w ramach pasów drogowych oraz sieciowych pompowni ścieków w gminie Poświętne” do łącznej wysokości 177.138,00 zł ( 50% pożyczka, 50% dotacja).

 
Designed by Templatka.pl