Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Poświętne w 2015 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Poświętne informuje, że w dniu 9 kwietnia 2015 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań publicznych w Gminie Poświętne w 2015 roku  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W wyznaczonym terminie tj. 31 marca 2015 r. wpłynęła jedna oferta, którą złożył Klub Sportowy „POŚWIĘTNE”, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

Powołana na tę okoliczność komisja stwierdziła, że w/w oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria wynikające z ogłoszenia. Złożona oferta została przyjęta.

W budżecie gminy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 40.000 zł.

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                                                    (-) Michał Franas


 
Designed by Templatka.pl