Wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego PDF Drukuj Email

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uprzejmie informujemy, że wybory do izb rolniczych zostały wyznaczone na dzień 31 maja 2015 roku (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00.

Wybory do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Wojewodztwa Łódzkiego zostały zarządzone uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 r.  Zgodnie z terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, kandydatów na członków rad powiatowych celem rejestracji należy zgłaszać do komisji okręgowych do dnia 11 maja 2015 r.

Wobec interpreatacji Ministerstwa Finansów z dnia 11 lutego bieżącego roku odnośnie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, potwierdzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozumieniu ww. przepisów uprawnionymi do udziału w wyborach do izb rolniczych są wlaściciele, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści lub posiadacze gospodarstw rolnych tj. gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzenia wyborów jak i  treść stosownych uwchwał Krajowej Rady Izb Roplniczych są dostępne na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego www.izbarolnicza.lodz.pl.

 
Designed by Templatka.pl