Przedszkola dla maluchów PDF Drukuj Email

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. poz. 827 ) od 1 września 2015 roku dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym. Dziecko uzyskuje prawo z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 4 lata. Powyższy przepis mówi o prawie, a nie o obowiązku przedszkolnym!

przedszkolaki


Z w/w ustawy wynika, że od roku szkolnego 2015/2016 gmina ma obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci czteroletnich zamieszkałych na obszarze Gminy. Obowiązek ten dotyczy dzieci, które zostaną zgłoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych podczas rekrutacji.

Obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich gmina będzie miała od roku szkolnego 2017/2018. Jeżeli jednak będą miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, to dzieci 3-letnie również będą mogły zostać zapisane na rok szkolny 2015/2016.

Zapisanie dziecka do danej placówki będzie możliwe, jeżeli łączna ilość dzieci w danym oddziale nie przekroczy 25 osób.

Dzieci przebywające w punkcie przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym będą mogły uczęszczać na obiady w stołówkach szkolnych za odpłatnością i na zasadach obowiązujących w danej szkole.

Rekrutacja do Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach na rok 2015/2016, rozpocznie się w miesiącu maju. Terminy oraz wzory deklaracji zostaną określone w odrębnej informacji.

 

 
Designed by Templatka.pl