Pierwsze spotkanie z nowowybranymi sołtysami PDF Drukuj Email

W dniu 9 marca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się pierwsze spotkanie Wójta Gminy Poświętne Pana Michała Franasa z nowowybranymi sołtysami Gminy Poświętne.

Rozpoczynając spotkanie Wójt złożył wszystkim sołtysom gratulacje oraz życzył wielu sukcesów. Na spotkaniu omówione zostały zagadnienia związane z realizacją funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw jak również sprawy bieżące.

Z inicjatywy Wójta, spotkania z sołtysami będą odbywać się cyklicznie co najmniej raz na kwartał, co umożliwi lepszą komunikację na linii Wójt – Sołtysi – Mieszkańcy oraz merytoryczne omówienie spraw istotnych dla sołectw.


 
Designed by Templatka.pl