Informacja dla właścicieli pojazdów PDF Drukuj Email

Zgodnie z informacją Starosty Opoczyńskiego, przypominamy o obowiązku posiadania przez właścicieli pojazdów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz konsekwencjach wynikających z niedopełnienia tego obowiązku.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych wszyscy właściciele pojazdów zobowiązani są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie zawarcie niniejszej umowy naraża właściciela pojazdu na surowe oraz nieuchronne kary finansowe nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość kary finansowej za brak ubezpieczenia OC uzależniona jest od:

1. rodzaju pojazdu, którego posiadać nie dopełnił obowiązku

- samochody osobowe – równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;

- samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe, autobusy - równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;

- pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę;

  • 2. okresu bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym

- do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej;

- 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej;

- powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;

3.minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2015 roku:

Gradacja opłaty

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

Pozostałe pojazdy

OC rolników

100%

3 500 zł

5 250 zł

580 zł

180 zł

50%

1 750 zł

2 630 zł

290 zł

20%

700 zł

1 050 zł

120 zł

 
Designed by Templatka.pl