Dzień edukacji narodowej PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo Nauczyciele i Wychowawcy !

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń. Wasz trud i zaangażowanie są nieocenione. Słowa wdzięczności, które kierujemy w tym dniu niech będą chociaż namiastką naszych odczuć i wyrażą nasz głęboki szacunek.

Nauczyciel jest w życiu ucznia jedną z osób mających największy wpływ na kształtowanie jego osobowości. To duża odpowiedzialność, która zobowiązuje do szczególnie solidnej i ciężkiej pracy. Według opinii uczniów i rodziców powinien wykazać się dużym taktem pedagogicznym, życzliwością, szczerością, ale także stanowczością i dyscypliną. Powinien być obiektywny i posiadać odpowiednie podejście do każdego wychowanka. Musi dysponować ogromną wiedzą i mądrością życiową, by w ten sposób wzbudzać szacunek i uznanie. Nauczyciel uznawany przez uczniów za autorytet nie wygłasza raniących uwag i komentarzy. Potrafi słuchać i przyjmować racje innych. Dobry pedagog szanuje ucznia. Pomaga mu w budowaniu poczucia własnej wartości. Od współczesnego nauczyciela oczekuje się ustawicznego dokształcania, troszczenia się o awans zawodowy i podnoszenie kwalifikacji. W pracy nauczyciela najważniejszą wartością powinno być dobro dziecka, odpowiedzialność za jego rozwój i przygotowanie do podejmowania decyzji oraz znajdowania sensu życia.

Przysłuchując się tym oczekiwaniom stawianym nauczycielowi łatwo dostrzec, że nie każdy z nas sprostałby tej roli. Zawód nauczyciela wymaga wyjątkowych predyspozycji osobowościowych i wysokich kompetencji To trudna i wymagająca praca, ale przynosząca też dużo satysfakcji opartej na sukcesach swoich wychowanków. To one są dla Was najcenniejszą nagrodą. W naszej Gminie nie brakuje nauczycieli o szczególnych predyspozycjach, pełniących w życiu swoich uczniów rolę autorytetów i przewodników. Jesteście zdolni do autentycznej współpracy z dziećmi i młodzieżą w atmosferze prawdziwej życzliwości.

Z okazji dzisiejszego święta wszystkim Państwu wyrażamy swoją wdzięczność za zaangażowanie i codzienny trud. Składamy serdeczne podziękowania za rzetelność i oddanie, z jakim realizujecie powierzone obowiązki.

Życzymy Państwu marzeń, które będziecie urzeczywistniać, pięknych pomysłów, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom i całemu środowisku zrodziła wiele dobrych owoców. Kłaniamy się nisko nauczycielom w stanie spoczynku, którym życzymy przede wszystkim zdrowia, długich lat życia w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku oraz spełniania wszystkich swoich długo odkładanych planów i marzeń.

Wszystkim pracownikom oświaty życzymy szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz w pracy zawodowej.

Poświętne, Dzień Nauczyciela 2014

Przewodniczący Rady Gminy                                             Wójt Gminy

(-) Mieczysław WORACH                                         (-) Mieczysław STĘPIEŃ

 
Designed by Templatka.pl