Podtopienia Drukuj

Nocna ulewa jaka przetoczyła się przez teren gminy spowodowała liczne podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarskich.
Uszkodzone zostały także mosty, przepusty oraz nawierzchnie dróg gminny.

ulewa 1 ulewa 1aulewa 1b

ulewa 2 ulewa 2aulewa 2b

ulewa 5ulewa 6ulewa 7  

ulewa 8ulewa 10 ulewa 11

ulewa 14ulewa 15