Wypowiedzenie umowy na śmieci PDF Drukuj Email


Od 1 lipca 2013 r. obowiązek odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
przejmuje gmina. Od tego też momentu mieszkańcy będą uiszczać opłatę za odebranie odpadów na
rzecz Gminy. Obecnie za odbiór śmieci mieszkańcy płacą prywatnemu przedsiębiorcy, z którym
mają podpisaną indywidualną umowę. Gmina nie jest stroną tej umowy,. Dlatego każdy właściciel
nieruchomości musi indywidualnie wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów. Umowy te nie
wygasną automatycznie.
Zazwyczaj okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące, co oznaczałoby, że do końca marca
2013 r. należałoby wysłać za potwierdzeniem odbioru. do przedsiębiorstwa wypowiedzenie umowy.
Nazwy firm działających na terenie Gminy:
1. Zakład Usług Komunalnych „HAK” St.Burczyński, ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Tryb.
2. JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Tryb.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno
4. Veolia Usługi dla Środowiska SA Oddział w Tomaszowie Maz., ul. Majowa 87/89, 97-200
Tomaszów Maz.

Wzóry wypowiedzenia umowy można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne

adres: bip.poswietne.pl  w dziale Ogłoszenia i nformacje bieżące

 
Designed by Templatka.pl