Ogłoszenie o wyborze oferty PDF Drukuj Email

Poświętne 28 luty 2013

Ogłoszenie

    Wójt Gminy Poświętne informuje, że w dniu 28 lutego 2013 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań publicznych w gminie Poświętne w roku 2013
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W wyznaczonym terminie tj. 22.02.2013 roku wpłynęła jedna oferta, którą złożył
Klub Sportowy  ”Poświętne”, ul. Akacjowa 4;  26-315 Poświętne.
Powołana komisja na tą okoliczność stwierdziła, że w/w oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria wynikające z ogłoszenia. Złożona oferta została przyjęta.
W budżecie gminy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 42.000 zł .

                                 Wójt Gminy
                            (-)   Mieczysław Stępień

 
Designed by Templatka.pl