Ogłoszenie o wyborze oferty PDF Drukuj Email

Poświętne, 17.02.2012

Ogłoszenie o wyborze oferty

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Poświętne w 2012 roku z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

 

Wójt Gminy Poświętne informuje, że w postępowaniu konkursowym na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne w 2012 roku z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu została wybrana oferta Klubu Sportowego Poświętne, ul. Akacjowa 4 26-315 Poświętne

 
Designed by Templatka.pl