Łódzkie czyta PDF Drukuj Email
25_05-1ŁÓDZKIE CZYTA jest kampanią społeczną promującą czytanie jako rodzaj atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz jako cenne, niezastąpione źródło pozyskiwania wiedzy i informacji. Głównym organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.
Kampania realizowana będzie na terenie Łodzi i województwa łódzkiego, do realizacji włączą się instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na rzecz społeczności lokalnych w miastach, powiatach i gminach.
W ramach kampanii Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętne zorganizowała zajęcia głośnego czytania dzieciom książek. Zajęcia odbywały się w plenerze na terenie parku św. Marka
 
Designed by Templatka.pl