Wójt z absolutorium PDF Drukuj Email

15_06_0001W samo południe 15 czerwa Przewodniczą Rady Mieczysław Worach rozpoczął obrady XVII Sesji Rady Gminy Poświętne. Zgodnie z porządkiem obrad radni wysłuchali informacji o stanie ochrony zdrowie na terenie gminy. Głównym punktem posiedzenia było głosowania nad absolutorium dla Wójta Gminy. Ten punkt budził szczególne emocje gdyż w roku poprzednim radni nie podjeli uchwały o udzieleniu absolutorium. Po przedstawieniu wniosków Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej Przewodniczący RG zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne  z tytułu  wykonania budżetu  za 2011 rok.

 

 

15_06_0002Podczas sesji podjęto także następujące uchwały: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,  w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa,  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok  Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2011 rok, oraz w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Zgodnie z kodeksem  wyborczym w następnych wyborach samorządowych radni będą wybierani w okręgach jednomandatowych. Nowy podział na okręgi będzie wyglądał następująco

 

Podział Gminy Poświętne na okręgi wyborcze

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych

w okręgu

1

Sołectwa: Anielin, Ponikła, Stefanów

1

2

Sołectwo Poświętne: ul. Główna i sołectwo Poręby

1

3

Sołectwo Poświętne: ul. Akacjowa, ul. Bielawska, ul. Cicha,

ul. Dworska, ul. Jaśminowa, ul. Leśna, ul. Łąkowa, ul. Majora Hubala, ul. Mostowa, ul. Podwiatraczna, ul. Polna, ul. Różana, ul. Spacerowa, ul. Szkolna, Św. Marka.

1

4

Sołectwo Małoszyce

1

5

Sołectwo Studzianna

1

6

Sołectwo Buczek

1

7

Sołectwo Dęba: od nr domu 1 do nr domu 88 i numery 89, 91, 93, 95, 97 (Dęba I).

1

8

Sołectwo Dęba: od numeru domu 98 do numeru domu 190 i numery 90, 90A, 92, 94, 96 (Dęba II).

1

9

Sołectwo Dęborzeczka

1

10

Sołectwo Brudzewice: od numeru domu 1 do numeru domu 10 i od numeru domu 46 do numeru 66a, i numery 68, 68a.

Sołectwo Brudzewice-Kolonia: od numeru domu 43 do numeru domu 50 i numer 59.

1

11

Sołectwo Brudzewice: od numeru domu 11 do numeru domu 45.

Sołectwo Brudzewice-Kolonia: od numeru domu 55 do numeru domu 58 (Pomyków).

1

12

Sołectwo Brudzewice: od numeru domu 67 do numeru domu 130.

1

13

Sołectwo Brudzewice-Kolonia: od numeru domu 1 do numeru domu 42 i numery 60, 61.

1

14

Sołectwa Mysiakowiec, Wólka Kuligowska

1

15

Sołectwo Gapinin

1

 

Na ustalenia Rady Gminy Poświętne w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego     w Piotrkowie Trybunalskim, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

 
Designed by Templatka.pl