Sesja Rady Gminy PDF Drukuj Email
W czasie obrad samorządowcy wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011. Podjęto następujące uchwały:
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych,
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011–2020.
Ostatnim punktem obrad był wybór przewodniczące rady, na to stanowisko kandydowali radni Andrzej Małachowski i Mieczysław Worach. W głosowani obaj kandydaci nie otrzymali wymaganej liczby głosów. Tak więc rada dalej funkcjonuje bez przewodniczącego.
 
Designed by Templatka.pl