Rezygnacja Przewodniczącego Rady Gminy PDF Drukuj Email

14_5-1W czwartek odbyła się sesja RG, podczas obrad komendant komisariatu z Drzewicy przedstawił problem narastającej plagi kradzieży na terenie powiatu opoczyńskiego w tym w gminie Poświętne. Omówił również zarysy programu „Bezpieczne osiedla” , prosił o zgłaszanie pojawiania się podejrzanych osób na terenach wsi. Głównym punktem posiedzenia było głosowania nad rezygnacją przewodniczącego RG. Stefan Kwaśniak motywował swą decyzję brakiem poparcia swoich działań wśród radnych. Radni jednogłośnie zagłosowali przeciwko przyjęciu rezygnacji przewodniczącego.
Tak więc Stefan Kwaśniak nadal pełni funkcję przewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
Radni podjęli także uchwały w sprawie zmiany w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani , zmiany w budżecie gminy oraz w sprawie stanowiska  Rady Gminy Poświętne w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku

 

14_5-214_5-3

 
Designed by Templatka.pl